Browsing: Bài Tarot

Ý nghĩa về con số 1 trong bộ bài Tarot Rider

Mỗi bộ ẩn phụ bài Tarot đều chứa một 14 lá bài bao gồm 1 bài Ace, các lá bài được đánh số từ 2 đến 10 và 4 thẻ Court Cards: Page, Knight, Empress, Emperor. Mỗi lá bài được…

Lá bài The Star trong bộ Tarot có ý nghĩa gì?

Lá bài The Star trong bộ bài Tarot có thể coi là lá bài hy vọng sau một khoảng thời gian đầy khó khăn và bất ổn, sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Thông qua lá bài này, hãy…

Lá bài The Tower trong bộ Tarot có ý nghĩa gì?

Mặc dù những hình ảnh trên lá bài The Tower của bộ bài Tarot có vẻ tối tăm và thảm khốc, nhưng trên thực tế, đó lại là những sự kiện cần thiết để mang đến sự đổi mới, phát…

Lá bài The Devil trong bộ bài Tarot có ý nghĩa gì?

Mọi người đều phải đối mặt với cám dỗ ở nhiều thời điểm khác nhau trong cuộc đời, sự lựa chọn và hành vi của mỗi cá nhân sẽ quyết định cách họ đối mặt và vượt qua nó. Lá…

Lá bài Temperance trong bộ bài Tarot cho thấy sự cần thiết của việc duy trì trạng thái cân bằng, bình tĩnh giữa tình trạng hỗn loạn. Những vấn đề bạn đang đối mặt sẽ được gợi ý qua những…

Lá bài Death trong bộ bài Tarot có ý nghĩa gì?

Lá bài Death trong bộ bài Tarot không phải là một lá bài chết chóc như cái tên của nó. Nó miêu tả sự chuyển biến không thể tránh khỏi sau sự kết thúc và dọn đường cho một khởi…