Browsing: Như thế nào

Ngón tay có nhiều vân dọc thì sao, có tốt không?

Trong nhân tướng học, tướng tay đóng một vai trò quan trọng và hỗ trợ rất nhiều cho quá trình xem tướng mặt của mỗi người. Vậy nếu ngón tay có nhiều vân dọc thì sao, có tốt không? có…