Browsing: Khi nào

Bác Hồ bỏ thuốc lá khi nào?

Hơn 50 năm hút thuốc lá nhưng Bác vẫn quyết tâm bỏ được thuốc lá khi đã có tuổi, đủ cho chúng ta thấy nghị lực phi thường của Bác lớn đến mức nào. Vậy Bác Hồ đã bỏ thuốc…