Browsing: Là cái gì

Lá bài Death trong bộ bài Tarot có ý nghĩa gì?

Lá bài Death trong bộ bài Tarot không phải là một lá bài chết chóc như cái tên của nó. Nó miêu tả sự chuyển biến không thể tránh khỏi sau sự kết thúc và dọn đường cho một khởi…

Lá bài Justice trong bộ Tarot có ý nghĩa gì?

Lá bài Justice trong bộ Tarot đại diện cho sự công bằng, chính trực và hài hòa trong cuộc sống. Khi lá bài này xuất hiện trong một trải bài, có phải nó đang nhắc nhở bạn nên hành xử…

Lá bài Wheel of Fortune trong bộ Tarot có ý nghĩa gì?

Wheel of Fortune – Bánh xe vận mệnh luôn chuyển động không ngừng, nó sẽ đại diện cho những thay đổi sắp tới trong cuộc sống bạn. Đối với những thay đổi chưa thể lường trước được là tốt hay…

Lá bài The Hermit trong bộ Tarot có ý nghĩa gì?

The Hermit có thể được gọi là Hiền nhân, Nhà sư, hoặc thậm chí là Thời gian. Khi The Hermit xuất hiện trong trải bài Tarot, thông điệp của nó sẽ hướng về hành trình chiêm nghiệm bên trong để…

Lá bài Strength trong bộ Tarot có ý nghĩa gì?

Strength trong Tiếng Anh là sức mạnh, nên lá bài này cũng mang ý nghĩa về sức mạnh, nhưng không phải sức mạnh vật lý mà là sức mạnh tinh thần. Khi xuất hiện trong quả bài Tarot Rider, lá…

Lá bài The Chariot trong bộ Tarot có ý nghĩa gì?

The Chariot giống như cánh cổng trường học. Nó chỉ ra sự kết thúc của phần đầu tiên trong cuộc hành trình, và mở ra cho bạn một không gian mới của sự học hỏi cao hơn và nhiều giá…

Lá bài The Lovers trong bộ Tarot có ý nghĩa gì?

Lá bài The Lovers đúng như tên gọi của nó, luôn hướng đến mối quan hệ giữa 2 người, và thường là tình yêu. Sẽ có những điều bạn cần phải lưu ý khi rút được lá bài The Lovers…