Browsing: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bà Nguyễn Thị Kiên - Mẹ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thân mẫu đáng kính của Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Mẹ là người có ảnh hướng rất lớn đối với tướng Giáp. Mời bạn đọc…

Đường Võ Nguyên Giáp nằm ở đâu?

Võ Nguyên Giáp là vị đại tướng, Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 2015 tên tuổi của ông đã được đặt cho một đường phố của thủ đô Hà Nội. Vậy con đường…