Browsing: Là ai

Trả lời những câu hỏi ai đó là ai để bạn dễ dàng tìm ra thông tin của những vĩ nhân, ngôi sao hoặc thậm chí là 1 hiện tượng nào đó… Là ai định nghĩa giúp bạn về những con người mà có thể bạn chưa biết

Ông hoàng thơ tình của Việt Nam là ai?

“Ông hoàng thơ tình” người đã mang sự thiết tha, nồng cháy, khao khát mãnh liệt trong tình yêu đến với thi ca Việt Nam là ai? Cùng tìm hiểu về ông nhé.

Nhà cách mạng kiên cường Tôn Quang Phiệt là ai?

Rất nhiều người không biết Tôn Quang Phiệt là ai. Ông là thành viên Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên và có nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử nước nhà.

Bà Nguyễn Thị Kiên - Mẹ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thân mẫu đáng kính của Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Mẹ là người có ảnh hướng rất lớn đối với tướng Giáp. Vậy cụ là…