Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911tvnseos@gmail.comZalo

Browsing: Là ai

Trả lời những câu hỏi ai đó là ai để bạn dễ dàng tìm ra thông tin của những vĩ nhân, ngôi sao hoặc thậm chí là 1 hiện tượng nào đó… Là ai định nghĩa giúp bạn về những con người mà có thể bạn chưa biết

Bà Nguyễn Thị Kiên - Mẹ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Mẹ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ai?

Thân mẫu đáng kính của Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Mẹ là người có ảnh hướng rất lớn đối với tướng Giáp. Vậy cụ là…

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc- Thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
Thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh là ai?

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã được ảnh hưởng rất nhiều từ trí tuệ, ý chí cũng như lòng yêu nước của người cha. Vậy bố – thân sinh ra Bác Hồ là ai? Ông…