Browsing: Quảng cáo

Bàn họp dài 6 mét phù hợp cho mấy người ngồi?

Với bàn họp dài 6 mét, chiều rộng của bàn tuy nhỏ hơn chiều dài nhưng vẫn ảnh hưởng rất lớn đến số người ngồi. Vì vậy để biết bàn họp dài 6m ngồi được mấy người cần cân nhắc…