Ai là người đầu tiên bào chế thuốc kháng sinh penicillin ở Việt Nam?

0

Ai là người đầu tiên bào chế thuốc kháng sinh penicillin ở Việt Nam?

Ai là người đầu tiên bào chế thuốc kháng sinh penicillin ở Việt Nam?

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng