Browsing: Nhà văn

Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ

Nguyên Hồng là người hiểu rõ về số phận của những con người cùng cực trước Cách Mạng. Bản thân ông có nhiều tác phẩm để đời lột tả rõ bộ mặt của đám thực dân và sự thống khổ…