bac-si-qChủ tịch Hồ Chí Minh và bác sĩ Vũ Văn Cẩn tại triển lãm Quân yuan-y-vu-van-can-la-ai-nhung-dong-gop-cua-ong2

0

Chủ tịch Hồ Chí Minh và bác sĩ Vũ Văn Cẩn tại triển lãm Quân y

Chủ tịch Hồ Chí Minh và bác sĩ Vũ Văn Cẩn tại triển lãm Quân y

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng